što / radimo
što radimo

područja djelatnosti

Parnica je jedno od najvažnijih područja rada odvjetničkog društva. Tim odvjetničkog društva pokriva parnicu iz područja građanskog i trgovačkog prava, s naglaskom na područje obveznog prava, zaštite prava vlasništva i posjeda, prava nekretnina, naknade štete i pravo osiguranja, naplate potraživanja, obiteljskog te radnog prava, za pravne i fizičke osobe. Naš odvjetnički tim ima značajnog iskustva i u području ovršnog i stečajnog prava te upravnog prava i ustavnih tužbi.

Trgovačko pravo je nedavno uvedeno kao važna grana naših odvjetničkih usluga. Novopridruženi partneri, Stella Šimunović i Maja Batur su sudjelovali u velikim akvizicijama hrvatskih društava u različitim segmentima industrije, primjerice trgovine, hotelskoj industriji, proizvodnja papira, izdavaštvo, te društava iz područja financija i osiguranja. U tom svojstvu, sudjelovale su u pravnim dubinskim snimanjima, sastavljanju i pregovaranju ugovora o preuzimanju te registraciji takvih akvizicija u javnim registrima.

Osim gore navedenog, odvjetničko društvo ima veliko iskustvo u pravu društava. Odvjetničko društvo je osnovalo brojna društva primjerice u području trgovine, osiguranja, nekretnina, farmaceutske industrije i graditeljstva, kojima je nastavilo pružati pravne usluge.

Odvjetničko društvo ima također iskustva u pripremi raznih vrsta korporativnih ugovora kao primjerice managerskih ugovora, ugovora o distribuciji, ugovora o zajmu ili ugovora o uslugama.

U proteklim godinama, odvjetničko društvo je pružalo brojne odvjetničke usluge iz područja prava nekretnina. Odvjetničko društvo je rješavalo razne vrste uknjižba u zemljišne knjige za svoje mnogobrojene klijente.

Odvjetničko društvo je sudjelovalo u velikim transakcijma vezano za kupnju nekretnina u turističkim i stambenim zonama s naglaskom na provođenje dubinskih analiza vlasništva nekretnina, te definiranje najoptimalnijih načina ulaganja u nekretnine, te općenito pružanje pravne podrške investitoru do završetka kupoprodaje. U pružanju pravnih savjeta vezanih za nekretnine, naše društvo surađuje sa arhitektima, geodetima i građevinskim tvrtkama.

Odvjetničko društvo pruža pravno savjetovanje stranih fizičkim osobama vezano za kupnju nekretnina za privatnu potrebe.

Naše pravne usluge vezano za nekretnine uključuju i pripremu raznih vrsta ugovora o zakupu i ugovora o najmu.

Neki članovi našeg tima su sudjelovali u velikim preuzimanjima i osnivanjima osiguravajućih društava kao I u drugim pitanjima vezano za osiguravajuća društva, od strukturiranja do managementa. Odvjetničko društvo zastupa svoje klijente u parnicama vezano za odštetne zahtjeve iz osiguranja, te u drugim sličnim parnicama primjerice odštetne zahtjeve iz prometnih nezgoda.

Naše odvjetničko društvo ima veliko iskustvo u pružanju pravnih usluga vezano za ishođenje poslovnih i turističkih viza stranim klijentima te radnih dozvola kao i rješavanja prijave prebivališta te drugih usluga vezanih za Zakon o strancima.

Odvjetničko društvo je pružalo pravne usluge vezano za prijenos radnika u postupcima restrukturiranja. Odvjetničko društvo pruža usluge priprema raznih radopravnih dokumenata uključujući pripremu pravilnika o radu, ugovora o radu, otkaza ugovora o radu, zaštite na radu, kao I savjetovanje klijenata vezano za razna radnopravna pitanja kao primjerice ugovorne zabrane utakmice, godišnjih odmora, rada na određeno vrijeme. Odvjetničko društvo zastupa svoje klijente u radnopravnim sporovima.

credits